Monitor.co.me

Radna etika kod nas

E-mail Ispis PDF
Zloupotreba bolovanja, nedolazak na posao i politički pritisak u državnim institucijama česta je tema debata u Crnoj Gori. Kad malo zagrebemo u prošlost, nalazimo da se i prije više od vijek naša zemlja susrijetala sa sličnim problemima. Naročito je to zanimljivo pratiti u negdašnjem Ministarstvu vojnom. Unutrašnji život crnogorske vojske bio je dinamičan. Radi uređenja pravilnijeg toka rada u Ministarstvu, donešena je stalna Naredba o radu i redu jer svi upošljeni nijesu uvijek poštovali svoje obaveze. Ministar vojni je pored toga 30. maja 1911. godine izdao naređenje svim divizijskim i brigadnim komandama o kancelarijskom radu.  

Ministar je primijetio da mnogi oficiri, pisari i dijurnisti "ne dolaze u određeno vrijeme, kao i da poslje dolaska na dužnost pod raznim izgovorima napuštaju i šetaju po pjacama i śede po kafanama". Naređeno je da se nijedan zapošljeni u "kancelarijsko vrijeme" koje je dnevno trajalo sedam sati, ne smije udaljavati s radnoga mjesta bez osobite službene ili neke prijeke potrebe. Radno vrijeme propisano je od 8 sati ujutru do podneva i od 15 časova do 18, u ljetnjem, odnosno od 14 časova do 17 u zimskom periodu. Za svako "zlonamjerno" korišćenje odsustva i neispunjavanja naređenja propisana je stroga kazna.

Ministru su nerijetko stizali dopisi visokih oficira u kojima su ga obavještavali o nedolasku na posao pojedinih službenika. Veoma je zanimljiv dopis RadomiraVešovića Ivu Đuroviću, iz marta 1911. godine u kojem za jednog poručnika, čuvara vojnog slagališta, kaže da ga nikad(!) nema na dužnosti.

Unutrašnji život crnogorske vojske nijesu zaobišle neleglne radnje. Dešavalo se da neki vojnici zloupotrebljavaju svoj položaj. Iz jednog dopisa Ministra vojnog komandiru Barskog bataljona Jovanu Plamencu od 17. avgusta 1911. godine, možemo zaključiti da je prema informacijama koje je pośedovalo Ministarstvo Unutrašnjih djela 6 vojnika iz pomenutog bataljona švercovalo duvan preko Kameničkog mosta. Ministar vojni tražio je najstrože sankcionisanje ovih radnji.

Posebno je interesantan još jedan dokument, koji nam govori o bavljenju politikom pojedinih oficira, što je u to vrijeme bilo striktno zabranjeno.Vršilac dužnosti Komandira Kolašinske brigade M. Medenica, javio je Brigadiru Ivu Đuroviću: „Potpisatom čast je izvijestiti Vas G. Ministre ovim pismom povjerljive sadržine a u interesu naše službe i delikatnog oficirskog pozirskog poziva, da se od izvjesnog mi vremena među oficirima pojavila politička zlomisao, tako da su neki povrh svih pravila i obaveza oficirskijeh počeli se miješati u izborne agitacije, koje su se u pojedinim plemenima počele pojavljivati, na koju svrhu učinili su i pocijepanost među oficirima područne mi brigade, te se često sami odvajaju i nešto na svoju ruku rade, što se kosi sa interesima postojećeg stanja u zemlji u kojemu Naš mudri Vladar radi na opšte dobro svoga naroda i njegove zemlje... Gore pomenuti G. oficiri i barjaktari koliko mogu sa područnim mi i ispravnim oficirima saznati, dobivaju instrukcije od nekog snažnijeg van područne mi jedinice."

Medenica je zatražio od Ministra da se oficiri kazne, na način što bi im se oduzelo starješinstvo u bataljonima i četama, što bi spriječilo dalje „protivpravilno jurenje kroz plemena". Ivo Đurović je zatražio od komandira Mila Matanovića da detaljno ispita stvar, o čemu ga je ovaj izvijestio da je razgovarao sa optuženim oficirima i najoštrije osudio njihov rad i zaprijetio im kaznom.

Iako su prošle decenije, patinu prošlosti ośećamo i danas. A približavaju se i izbori u oktobru.Valja razmisliti o nekim mentalitetskim crtama koje ne mijenjamo. Kafana u toku radnoga vremena i "politička zlomisao" u državnim institucijama.


Boban BATRIĆEVIĆ

 

pozovi-sprijeci

CEROVO_Monitor_baner_310x60

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1443 / 15.jun 2018.   URUŠAVANJE ŠKOLSTVA: Luča korupcije (Miloš ...

  

BANER_310X60_

seabreezeuniqa1

logo-hypo-alpe-adria_mneHipotekarna Banka

rekom_baner_150x60mans-markica 


 

Monitor broj 1442

Monitor broj 1432 / 7.jun 2018.     LOKALNI IZBORI - GLOBALNE POSLEDICE:Trijumf...

 

Monitor broj 1441

Monitor broj 1431 / 1.jun 2018. LOKALNI IZBORI - GLOBALNE POSLEDICE:Trijumf Đukanovi...