Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

Efektivna kamatna stopa (EKS) je jedinstven način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita i uslova za štednju. Zbog jedinstvene metodologije obračuna efektivne kamatne stope, podaci o efektivnim kamatnim stopama su međusobno uporedivi. Cilj uvođenja efektivne kamatne stope je zaštita klijenata, u smislu uvođenja transparentnog prikaza troškova kredita odnosno prihoda od depozita kod svih banaka. Kod kredita se u obračun efektivne kamatne stope uključuje nominalna kamatna stopa, naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita, kao i iznos depozita (ukoliko je riječ o kreditima koji se odobravaju uz depozit), i kamata koju banka plaća na sredstva depozita. Obračun efektivne kamatne stope takođe prikazuje i ukupan prihod koji klijent ostvaruje od banke po osnovu depozita i štednje.


HIPOTEKA

Hipoteka je ulog nepokretnosti kao garancija za novčanu pozajmicu. To je založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje povjerioca da, ako dužnik ne isplati dug na vrijeme, zahtijeva naplatu potraživanja obezbijeđenog hipotekom iz vrijednosti nepokretnosti. Hipoteka prvog reda je ona hipoteka koja se uspostavlja na nekretninu koja nema drugih tereta. Ukoliko je na nekoj nekretnini uspostavljena hipoteka prvog reda za iznos kredita koji je višestruko manji od vrijednosti nekretnine, postoji mogućnost uspostavljanja i hipoteke drugog reda.


EURIBOR

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se utvrđuje kao aritmetički prosjek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u eurozoni međusobno nude depoziti na fiksne periode. Računa se na bazi 360 dana od strane Bankarske Federacije Evropske Zajednice (European Union Banking Federation), a objavljuje svakog dana u 11 sati prije podne. To je kamatna stopa po kojoj prvoklasne evropske banke daju pozajmice u eurima. Postoji više različitih stopa EURIBOR-a, ali se kod nas kao referentna kamatna stope najčešće koriste tromjesečni (3M) i šestomjesečni (6M).


LIBOR CHF

LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate) – Kamatna stopa po kojoj prvoklasne banke obavljaju pozajmice u švajcarskim francima na londonskom finansijskom tržištu.

bankarski_pojmovnik

 

pozovi-sprijeci

monitor-preview

 

Monitor u novom broju donosi

Monitor broj 1435 / 20.april 2018. NOVI PREDSJEDNIK:Promjene su očite (Miloš Bakić...

  

BANER_310X60_

seabreezeuniqa1

logo-hypo-alpe-adria_mneHipotekarna Banka

rekom_baner_150x60mans-markica 


 

Monitor broj 1434

Monitor broj 1434 / 13.april 2018. PREDSJEDNIČKI IZBORIZašto se Đukanović boji...

 

Monitor broj 1433

Monitor broj 1433 / 6.april 2018.   CRNOGORSKE ULICE SMRTI:Premijeru, dokle? (Milen...